Privacy

Privacy & Cookies

Indien er op deze website over ‘wij’ wordt gesproken, wordt daarmee bedoeld de website en de daaraan verbonden entiteit. Wij trachten uw privacy zoveel als mogelijk te respecteren en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy & persoonlijke data. Hieronder geven wij uitgebreid uitleg over hoe wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Gegevensverzameling en -gebruik

Wij verzamelen gegevens over het gebruik van deze website middels Google Analytics en vergelijkbare online tools. Er wordt anoniem informatie opgenomen over uw gedrag op de website. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevensverstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt of wanneer dat wettelijk is vereist. De gegevens die u invult worden alleen verstrekt aan de aangesloten ongediertebestrijders en alleen als u daar toestemming voor geeft.

Links naar andere websites

Wij bieden links aan naar andere websites. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de websites die via deze links worden bereikt zich houden aan de geldende Nederlandse privacy wetgeving. U bent zelf verantwoordelijk om te verifiëren hoe deze websites met uw privacy omgaan.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze online dienst gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine bestanden die door een website in uw browser worden geplaatst tijdens het bezoek. Met behulp van deze cookies kunnen wij anoniem achterhalen dat er iemand op de website is geweest. Met deze data proberen wij uw ervaring te verbeteren. U kunt zelf de uitschakelen in uw browser als u dat wilt. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de door u gebruikte browser.

Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op je Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om de gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen. Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan je te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Beveiliging

Wij zetten ons in om persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier te gebruiken en op te slaan.

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de via een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, gebruiken en bewaren we de binnen Staatsbosbeheer.nl verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst of voor het verstrekken van informatie over activiteiten. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in dit cookie statement worden via deze website bekend gemaakt.

Vragen

Voor al uw vragen over dit privacy statement of de website kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.